Проект представив аналіз Закону “Про публічні закупівлі” у порівнянні з директивами ЄС про закупівлі

Проект ЄС нещодавно завершив та опублікував оновлений порівняльний аналіз українського законодавства у сфері публічних закупівель і відповідних директив ЄС про закупівлі. Цей документ  може слугувати інструментом для визначення змін, які необхідно внести до закупівельного законодавства України та шляхів вирішення виявлених проблем.

Попередній порівняльний аналіз, опублікований у червні 2014 року, ґрунтувався на Законі України «Про здійснення державних закупівель» 2014 року та спеціальному законі щодо закупівлі у секторі комунальних послуг. Оскільки відтоді законодавство суттєво змінилося – було ухвалено новий Закон України «Про публічні закупівлі», до якого увійшло також законодавство з питань закупівель у секторі комунальних послуг, а у лютому 2016 року відбулося затвердження Стратегії реформування системи публічних закупівель/ Дорожньої карти щодо адаптації сфери публічних закупівель згідно із зобов’язаннями, передбаченими Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом – стало доречним оновити порівняльний аналіз.

Аналіз дозволив виявити як незначні, так і глобальні відмінності між українським законодавством і європейськими директивами, а також визначити можливі шляхи вдосконалення процедур закупівель з метою подальшого наближення законодавства до відповідних директив ЄС. Крім того, було визначено численні виключення, які не відповідають положенням директив ЄС, особливо у сфері комунальних послуг. Додатково підкреслюється необхідність узгодження правил оцінювання та укладання змішаних угод, передбачених директивами ЄС у сфері закупівель. Більше того, багато аспектів вказують на необхідність запровадження різноманітних нових понять і визначень в українському законодавстві, наприклад визначення «відповідних видів діяльності у житлово-комунальному секторі». Як зазначається у розроблених за результатами аналізу рекомендаціях, запровадження таких понять і визначень на практиці вимагатиме проведення законодавчої реформи, яка забезпечить підґрунтя для подальшого інституційного розвитку та нарощування потенціалу.

Comments

*