Цілі проекту

Діяльність Проекту “Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС” спрямована на сприяння розвитку міцної та послідовної системи управління державними фінансами шляхом створення прозорої нормативно-правової бази державних закупівель, ефективної інституційної інфраструктури і системи відповідальної державної влади. Іншим завданням проекту було становлення та розвиток системи регулювання державної допомоги в Україні.