Підтримка реформ – шлях до ефективного використання грошей платників податків

Фокус на поліпшенні управління державними фінансами

Проект ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС» спрямований на сприяння розвитку міцної та послідовної системи управління державними фінансами шляхом проведення реформ в системі державних закупівель і запроваджування регулювання системи державної допомоги в країні. Розвиток обох систем відповідно до стандартів ЄС і кращих міжнародних практик принесе значні вигоди для української системи управління державними фінансами та українського платника податків. Ці самостійні, але взаємопов’язані, сфери важливо реформувати в контексті зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що була недавно ратифікована, та виконання умов для певного міжнародного фінансування.

Проект виконується британським консорціумом на чолі з провідною міжнародною компанією Crown Agents Ltd. Команда Проекту розпочала свою роботу в Києві в листопаді 2013 року і продовжить діяльність до листопада 2016 року. Його технічна допомога насамперед спрямована на надання експертних консультацій з питань політики, законодавства, інституційної структури, а також проведення низки навчальних та суспільно-просвітницьких заходів та ініціатив. Бюджет Проекту становить майже 4 млн. євро.

Основними бенефіціарами Проекту є Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (МЕРТ) і Антимонопольний комітет України(АМКУ). У той же час діяльність Проекту передбачає співпрацю із широким колом зацікавлених сторін, включаючи Кабінет Міністрів, Верховну Раду, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Рахункову палату, Державну фінансову інспекцію та інші організації, що залучаються та зацікавлені у розвитку  системи державних закупівель та державної допомоги.

Реформа системи державних закупівель

Що стосується сфери державних закупівель, діяльність Проекту спрямована на створення:

  • всеосяжної і прозорої нормативно-правової бази державнихзакупівель;
  • ефективноїінституційної інфраструктури державних закупівель;
  • системи відповідальної та чесної державної влади щодо державних закупівель.

Нещодавно прийнятий новий Закон «Про здійснення державних закупівель» (квітень 2014) містить ряд істотних змін, які наближують його до відповідних стандартів ЄС і створюють нове правове середовище для практиків державних закупівель та державних органів влади. Основні зміни стосуються нового визначення “замовників державних закупівель”, скорочення кількості випадків, на які не поширюється дія Закону про закупівлі, та перегляду підстав для застосування неконкурентної (переговорної) процедури закупівель.

Проте, це лише гарний початок, адже, щоб повністю привести українське законодавство у відповідність з директивами ЄС, належить ще багато чого зробити у найближчі роки. У цьому відношенні, команда Проекту підготувала «Порівняльний аналіз» законодавства України та ЄС у сфері державних закупівель, який стане керівництвом для подальших правових реформ. Крім цього, Проект допомагає готувати стратегічну “дорожню карту” для реформування системи державних закупівель, як передбачено Угодою про асоціацію.

Інші аспекти реформування системи державних закупівель включають можливе злиття законодавства про державні закупівлі України в єдиний Закон, забезпечення законодавством спрощених і більш гнучких процедур для  невеликих контрактів і більш широкого використання рамкових угод. Звісно, пошук оптимальної моделі електронних закупівель в Україні є ще одним важливим напрямком для законодавчої діяльності. Команда Проекту працює з МЕРТ над цими питаннями для забезпечення ефективного, комплексного та стратегічного підходу до реформування системи державних закупівель.

Щодо інституціонального розвитку, Проект заохочує введення централізованого підходу до закупівель товарів і послуг першої необхідності. Такий підхід є гарною міжнародною практикою, оскільки дозволяє раціонально використовувати кошти (за рахунок кращого спввідношення ціни та якості) через консолідацію суспільного попиту, а також, завдяки укономії від масштабу на певних ринках. Організації, що проводять централізовані закупівлі, також можуть бути досить ефективними у просуванні сучасних методів закупівель (наприклад, рамкових угод, електронних каталогів та інших електронних методів закупівель) та розвитку рівня професіоналізму в цьому секторі. Дійсно, професіоналізація державних закупівель є серйозним викликом, що стоїть на шляху українських реформ. Необхідно аби держзакупівлі проводились  добре підготовленими фахівцями, які б несли повну відповідальність за ефективність і результативність своїх рішень про закупівлі; на відміну від тендерних комітетів , які є основними фігурантами в українському процесі державних закупівель сьогодні.

Основним завданням для ефективного реформування державних закупівель в Україні, як і в багатьох інших галузях, є підвищення рівня конкуренції за рахунок залучення більшої кількості економічних операторів, у тому числі малих і середніх підприємств та постачальників, в процеси державних замовлень. Це можливо тільки за умови довіри з боку вітчизняних і міжнародних компаній до уряду як партнера. Також, дуже важливо забезпечити юридичну базу та ефективні засоби правового захисту інтересів бізнесу та відновлення справедливих конкурентних умов у випадках порушення встановлених правил.

Водночас, зрозуміло, що система державних  закупівель не може бути вдосконалена без певних важливих змін в адміністративній і фінансовій царинах, включаючи забезпечення прозорої та ефективної системи управління державними фінансами, чіткого розподілу контрольних і правоохоронних функцій між державними органами, повної віповідальності державних службовців за свої рішення та запровадження ефективних і надійних судових та правоохоронних процесів. Угода про асоціацію України з ЄС дозволяє визначити пріоритети необхідних реформ у багатьох з цих галузей, що впливатимуть на прогрес в реформуванні системи державних закупівель.

Побудова системи державної допомоги

На відміну від реформування вже існуючі системи державних закупівель, робота Проекту в напрямку державної допомоги – це робота із створення нової для України системи регулювання. По суті, “державна допомога” – це вплив на конкуренцію та торгівлю через надання субсидій, податкових пільг та інших форм державної підтримки, що створюють певні переваги для одних компаній і, тому, можуть негативно позначитися на діяльності інших компаній, які не отримують таку підтримку.

Закон «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» був прийнятий в липні 2014 року і вступить в силу в повній мірі в 2017 році. Тим часом, повинно бути розроблено вторинне законодавство, нарощений інституційний потенціал АМКУ (регулятора державної допомоги) і багатьох міністерств та інших державних організацій, діяльність яких регулюватиметься в майбутньому відповідно до нового закону. Закон України встановлює правову основу для повністю робочої системи регулювання державної допомоги у відповідності до стандартів ЄС та вимог Угоди про асоціацію.

Закон «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» буде початком становлення нової системи регулювання, яка передбачає ретельне вивчення Антимонопольним комітетом України (АМКУ) усіх заходів влади із використанням державних коштів, що можуть фактично або потенційно вплинути на ринкову конкуренцію. Відповідно до Закону, державна допомога оголошується, в принципі, несумісною з конкуренцією. Проте, як і в системі ЄС, існують певні підстави для затвердження заявлених і розглянутих нових заходів державної допомоги. Такими підставами, в основному, є порушення ринкового механізму внаслідок, наприклад, стихійних лих, бідності, регіонального занепаду, культурних імперативів. Державна допомога, яка буда надана без затвердження або сповіщення, чи та, що була недоцільно використана, може бути класифікована як «незаконна державна допомога» та повинна бути повернута компанією або компаніями, які її отримали, для коригування впливу на ринок. Повернення нелегальної державної допомоги може бути здійснено протягом 10 років після її надання.

Важливим пунктом в новоствореній системі регулювання буде необхідність сповіщення про нові випадки надання державної допомоги та її затвердження до фактичного використання. Крім того, Закон вимагає реєстрації  випадків наданої державної допомоги протягом одного року з моменту повного вступу в силу Закону для подальшого розгляду їх впливу на конкуренцію і дотримання умов Угоди про асоціацію. В період до 2017 року існуючі випадки мають бути розглянуті з точки зору потенційної відповідності до правил надання державної допомоги.

Проект був залучений в роботу над доопрацюванням Закону і відтоді завершив інтенсивну програму навчання для більш ніж сорока держслужбовців АМКУ і основних міністерств України. В даний час експерти Проекту працюють над  рекомендаціями щодо становлення АМКУ як регулятора, подальшої технічної допомоги молодій системі і докладними правилами, що повинні бути розроблені і прописані в підзаконних актах. Крім того, проект розпочав дослідження заходів державної підтримки підприємницької діяльності в Україні, яка може бути класифікована як державна допомога.

Виклики і досягнення

Основними завданнями реформування системи державних закупівель є подальша розробка українського законодавства, модернізація таких систем як веб-портал державних закупівель для забезпечення повного зовнішнього контролю за державними замовленнями (особливо неурядовими організаціями та активістами), оптимальний підхід до електронних закупівель та вдосконалення підготовки закупівельних установ по всій країні, аби забезпечити ефективну роботу системи на практиці. Це, очевидно, означатиме більш ефективне використання грошей платників податків, зниження рівня корупції, поліпшення умов для конкуренції і легітимність повсякденної діяльності багатьох державних органів.

Стосовно системи державної допомоги, основними викликами можна вважати забезпечення нової системи ресурсами, розробку ефективних українських версій доволі складних правил ЄС, розширення та поглиблення розуміння урядовими органами нормативно-правових вимог та перегляд / оновлення існуючих заходів щодо промислової політики.

У середньостроковій перспективі нова система:

1) допоможе встановити вищі стандарти в управлінні державними фінансами, включаючи зменшення дублювання державних витрат або їх марного витрачання;

2) сприятиме зусиллям по боротьбі з корупцією в Україні, поклавши край таємному субсидіюванню чи недоцільним дотаціям певним компаніям;

3) сприятиме підвищенню рівня конкуренції за рахунок скорочення випадків надання штучних конкурентних переваг певним компаніям;

4) забезпечить доцільність заходів підтримки бізнес-сектору; і

5) сприятиме розвитку функціонуючої ринкової економіки в Україні завдяки раціональному підходу до модернізації промисловості, економічного розвитку і залучення прямих іноземних інвестицій.

Автор: Юджин Стюарт, керівник Проекту

Стаття була опублікована на веб-порталі “Європейської Правди” та в журналі “Редукціон“.

За зміст цієї статті відповідають виключно Crown Agents та партнери консорціуму, а висловлена у статті думка у жодному випадку не може тлумачитися як офіційна позиція EUROPEAID, Європейського Союзу чи будь-якої засновницької чи суміжної організації ЄС.

Comments

*